Rozměry malých TV

Otázka:

Prosím o rozměry š x v

Odpověď redakce:

Zatím jsme neodpovídali.