Zpracování osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Netter s.r.o., se sídlem Dvořákova 230, 533 45, Opatovice nad Labem IČ: 04734131 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

– jméno a příjmení
– telefonní čísla
– emailové adresy
– cookies
– ip adresy

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem evidence uživatelů stránek, statistik, možnosti poskytnutí dalších služeb, navázání obchodní komunikace. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 36 měsíců.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti email: glos@nettermedia.cz

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
Poskytovatel softwaru (webu) Netter s.r.o., Dvořákova 230, 533 45 Opatovice nad Labem, IC: 04734131, DIC: CZ04734131

5. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

6. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

– vzít souhlas kdykoliv zpět,
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
– požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.